Fundusze Europejskie

Digitalseum Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Działanie1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów,
Poddziałanie 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020

pt. „Digitalseum - Innowacyjna platforma dla digitalizacji i ewidencjonowania zbiorów muzealnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”"

Cel projektu: wdrożenie platformy dla digitalizacji i ewidencjonowania zbiorów muzealnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  • Termin realizacji: 01.09.2017-30.06.2019
  • Wartość projektu: 1 094 898,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 799 170,00 PLN